Procesul de autoevaluare, FINALIZAT! IATĂ factorii care ar putea favoriza corupția la Ministerul de Externe

CNA anunță despre finalizarea procesului de autoevaluare a riscurilor de corupţie în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene.

Potrvit CNA,  apariția corupției în rândurile angajaților ministerului ar putea fi favorizată de următorii factori:

– salarizare insuficientă în raport cu sarcinile şi responsabilităţile asumate şi realizate, precum şi cu necesităţile de asigurare a unui trai decent;

– non-motivarea financiară sau de altă natură legală, care ar stimula angajaţii cu performanţe profesionale şi de Integritate;

– personal insuficient şi supraîncărcarea celui existent cu sarcini;

– rezistenţa managerilor de a identifica domeniile vulnerabile prin descrierea proceselor operaţionale, în scopul intervenirii asupra zonelor vulnerabile cu un set de măsuri acceptabile şi necesare;

– pregătirea insuficientă cu privire la  domeniul Integrităţii;

– capacitatea redusă de evaluare şi monitorizare a tuturor proceselor care se desfăşoară în instituţie.

– nivelul scăzut al educaţiei civice a angajaţilor, precum şi cunoaşterea insuficientă a cerinţelor de integritate;

– informarea insuficientă a funcţionarilor cu privire la modul de sesizare a faptelor de corupţie şi a instituţiilor care se ocupă de prevenirea şi combaterea corupţiei;

Totodată, potrivit raportului, în cadrul MAEIE,  sunt întreprinse diverse măsuri manageriale de prevenire a corupţiei:

– limitarea interacţiunii directe a cetăţenilor/petenţilor cu funcţionarii instituţiei, prin restricţionarea regimului de acces în sediul instituţiei;

– informarea eficientă a cetăţenilor, astfel încât aceştia să nu fie puşi în situaţia de a recurge la alte modalităţi de “intrare” în instituţie;

– introducerea unor mecanisme de depunere a actelor necesare, cât mai simple şi mai neutre;

– eficientizarea/ revizuirea/ simplificarea traseului intern al documentelor şi informaţiilor, pe parcursul procesării petiţiei, pentru excuderea întârzierilor inutile;

– stabilirea exactă a termenelor de soluţionare şi introducerea unor taxe de urgenţă, pentru a elimina eventualele presiuni incorecte;

– instituirea unui registru al petiţiilor; registrului cadourilor; registrului privind declararea veniturilor şi proprietăţilor, registrului declaraţiilor de interese, registrului declaraţiilor conflictelor de interese; registrului avertizărilor de integritate de integritate; (urmează a fi introdus un registru al influienţelor necorespunzătoare)

– elaborate (în proces de elaborare) diverse regulamente, care stabilesc norme întru fortificarea integrităţii instituţionale şi profesionale, etc.

– educarea/instruirea profesională şi civică a angajaţilor, precum şi asumarea obligaţiilor de conduită şi etică profesională (instruiri profesionale interne şi externe, cu abordarea aspectelor de integritate);

– informarea funcţionarilor cu privire la modul de sesizare a faptelor de corupţie şi a instituţiilor care se ocupă de prevenirea şi combaterea corupţiei;

– crearea unei culturi organizaţionale de descurajare a faptelor de corupţie;

Pentru a diminua sau exclude riscurile de corupţie şi vulnerabilităţile identificate, precum şi din necesitatea fortificării sistemului de integritate în cadrul MAEIE, a fost aprobat un Plan de integritate pentru perioada 2014-2015.

About Author

admin