Curtea Constituțională: aviz pozitiv de revizuire a Constituției prin referendum

Curtea Constituțională, în cadrul ședinței de marți, 10 noiembrie, a pronunțat Avizul asupra inițiativei civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 și 89 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican (Sesizarea nr. 45c/2015).

Cauza respectivă a fost examinată în baza unei sesizări depuse de Comisia Electorală Centrală, prin care se solicita avizarea iniţiativei civice de revizuire a articolelor 60, 70, 78 şi 89 din Constituţia Republicii Moldova prin referendum republican.

Proiectul de lege propune:

  • Reducerea numărului deputaţilor în Parlament până la 71 de persoane.
  • Excluderea inviolabilităţii parlamentare. Se abrogă prevederea potrivit căreia „Deputatul nu poate fi reţinut, arestat, percheziţionat, cu excepţia cazurilor de infracţiune flagrantă, sau trimis în judecată fără încuviinţarea Parlamentului, după ascultarea sa”.
  • Revenirea la alegerea Preşedintelui Republicii Moldova prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Se propune înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova este ales de Parlament cu votul a trei cincimi din numărul deputaţilor aleşi.
  • Revenirea la instituţia suspendării din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova de către Parlament şi demiterea acestuia prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Astfel, suspendarea Preşedintelui Republicii Moldova se va produce în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă prevederile Constituţiei, după consultarea Curții Constituționale. Suspendarea din funcţie a Preşedintelui Republicii Moldova, inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și susţinută de majoritatea deputaţilor, va fi obligatoriu urmată de un referendum, prin intermediul căruia cetăţenii Republicii Moldova se vor pronunţa pe marginea demiterii Preşedintelui. Propunerea vizează înlocuirea actualei reglementări, care prevede că Preşedintele Republicii Moldova poate fi demis de către Parlament cu votul a două treimi din numărul deputaţilor aleşi.

Curtea Constituțională a constatat că iniţiativa de revizuire a Legii Fundamentale a țării nu depăşeşte limitele de revizuire a Constituţiei impuse de dispoziţiile constituţionale şi poate fi supusă referendumului.

Avizul CCM este definitiv, nu poate fi supus nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

About Author

admin