O treime din banii moldovenilor, în mâinile unei singure bănci

Moldovenii aveau în bănci 34,6 miliarde de lei la sfârșitul lunii octombrie, dintre care 55,2% erau plasamentele în valută străină, iar 44,7 % în lei moldovenești. Reducerea depozitelor în valută națională a fost influențată de deprecierea masivă a leului moldovenesc.

Depozitele la termen reprezintă 81% din totalul depunerilor moldovenilor în bănci.

În urma lichidării Băncii de Economii, Unibank și Băncii Sociale s-a înregistrat o majorarea a volumului plasamentelor cu 2,37 miliarde de lei, iar cea mai mare creștere a fost la Moldindconbank (+1,42 miliarde lei), Moldova Agroindbank (+483 milioane lei) și Mobiasbancă (+257 milioane lei).

Agroindbank are cea mai mare pondere din totalul depozitelor din sistemul bancar (30%) urmată de Moldindcobank (24,3%) și Victoriabank (18,8%).

Ponderea depozitelor  la termen în moneda națională atrase de la persoanele fizice a constituit 75.1 la sută din totalul depozitelor atrase la termen în moneda naţională, în creștere  cu 2.0 puncte procentuale mai mult față de luna precedentă. Rata medie ponderată a dobânzii aferente acestora a constituit 16.59 la sută. Rata medie la depozitele atrase de la persoanele juridice a constituit 6.28 la sută, reflectând o descreştere cu 1.22 puncte procentuale comparativ cu luna anterioară.

Rata medie ponderată a dobânzii la depozitele  la termen atrase în valută  în perioada de referinţă a constituit 2.31 la sută, în creștere cu 0.23 puncte procentuale comparativ cu luna septembrie 2015.

Sursa: Today.md

 

About Author

admin