Reguli noi pentru Avocatul Poporului

Ministerul Justiției a elaborat și a remis Guvernului proiectul Legii cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului. Legea cu privire la Avocatul Poporului a fost adoptată de către Parlament la 3 aprilie 2014 și a intrat în vigoare la 9 mai curent.

Proiectul Regulamentului stabilește funcțiile și atribuțiile de bază ale Oficiului Avocatului Poporului, care vor permite exercitarea eficientă a mandatului de către Ombudsman. Astfel, printre principalele responsabilități ale Oficiului se numără:
– contribuirea la perfecționarea legislației și practicilor în domeniul drepturilor și libertăților omului;
– monitorizarea gradului de respectare a drepturilor și libertăților omului de către autorităţile publice, organizaţii şi întreprinderi, indiferent de tipul de proprietate și forma juridică de organizare, de către organizațiile necomerciale şi de către persoanele cu funcţii de răspundere de toate nivelurile;
– contribuirea la repunerea în drepturi a persoanelor, ale căror drepturi și libertăți se presupune că au fost încălcate de Republica Moldova;
– asigurarea promovării drepturilor omului în societate și informarea publicului larg asupra activității Ombudsmanului;
– asigurarea colaborării cu organizațiile necomerciale naționale și internaționale din domeniul apărării drepturilor omului și cu mass-media etc.

Potrivit noului Regulament, Oficiul va fi constituit din Avocatul Poporului și adjuncții săi, Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, secretarul general, subdiviziuni structurale cu statut de direcţii, secţii, servicii și reprezentanțe teritoriale.

Cu scopul eficientizării activității reprezentanțelor Oficiului Avocatului Poporului și pentru a spori rolul acestora în asigurarea respectării drepturilor omului de către autoritățile publice locale, Regulamentul prevede posibilitatea împuternicirii personalului acestor subdiviziuni de a acționa la nivel local în numele Ombudsmanului.

De asemenea, se propune majorarea efectivului-limită al Oficiului Avocatului Poporului cu 10 unități (de la 55 la 65 persoane). Acest lucru este necesar, întrucât în ultimii 5 ani instituția a fost învestită cu atribuții noi – asigurarea activității avocatului copilului, deschiderea unei reprezantanțe noi în satul Varnița.

La elaborarea proiectului Regulamentului de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului s-a ținut cont de prevederile actelor normative în vigoare, de nota informativă la proiectul legii cu privire la Avocatul Poporului, recomandările Comisiei de la Veneția, Principiile privind Statutul Instituţiilor Naţionale pentru Promovarea şi Protejarea Drepturilor Omului (Principiile de la Paris) și alte acte relevante.

About Author

admin