Saltul de dezvoltare a întreprinderilor se va realiza pe platforma parteneriatului public-privat

Din practica internațională analizată la APP, s-a constatat că saltul mare în dezvoltarea întreprinderilor s-a realizat pe platforma parteneriatului public-privat.

Această declarație a fost făcută de Vladimir Baldovici, director general al Agenției Proprietății Publice (APP) și președintele Consiliului Național pentru parteneriatul public-privat (CNPPP) în cadrul ședinței de astăzi unde s-au discutat mai multe propuneri privind inițierea proiectelor de parteneriat public-privat.

“Nu este în interesul statului să privatizeze întreprinderile la un preț derizoriu, de aceea, căutăm alternative pentru dezvoltarea lor. Una din soluții este parteneriatul public-privat și vom propune o listă cu mai multe entități care au potențial pe anumite domenii, astfel ca să fie publice toate oportunitatățile pentru investitori. Ne propunem să simplificăm procedura de aplicare, dar să responsalizăm la maximum parenerul la etapa implimentării”, a mai spus directorul general.

Membrii CNPPP au examinat inițierea proiectului de parteneriat public-privat propus de către Ministerul Finanțelor privind. Prezent la eveniment, directorul general al Serviciului Vamal, Vitalie Vrabie a constatat că infrastructura actuală a terminalelor vamale este foarte redusă și nu poate gestiona eficient capacitățile de import/export. O soluție ar fi crearea unor terminale vamale interne și nu la frontiera de stat, ceea ce ar fluidiza traficul prin coridoarele internaționale de transport. Aceasta ar eficientiza activitatea atât a colaboratorilor Serviciului Vamal, cât și cea a întreprinzătorilor De asemenea, vor asigura condiții logistice confortabile pentru afaceri. În proiect se prevede construirea unor terminalele moderne la nordul, centrul și sudul Republicii Moldova.

Agenția Proprietății Publice a venit cu o propunere de parteneriat public-privat privind dezvoltarea și diversificarea activităților Î.S.”Mecagro. Întreprinderea activează în domeniul mecanizării agriculturii şi industriei prelucrătoare din Republica Moldova și este mai mult cu caracter sezonier (producerea utilajului destinat protecției plantelor), iar pentru a asigura o activitate pe tot parcursul anului este necesar de a efectua investiții considerabile în retehnologizarea procesului tehnologic, care vor permite dezvoltarea și diversificarea activităților întreprinderii, inclusiv punerea în funcțiune a unor noi linii de producere a utilajului agricol. În acest sens, se propune atragerea investițiilor private prin utilizarea instrumentului investițional-parteneriatul public-privat.

Membrii CNPPP au susținut și propunerea de modernizare a activității Î.S.”Portul Fluvial Ungheni” – întreprindere ce activează în domeniul transportului naval din Republica Moldova. S-a constatat ca situația financiară la întreprindere este una critică, iar pentru a eficientiza activitățile portului este necesar de realizat măsuri concrete care ar permite dezvoltarea Portului Fluvial, inclusiv asigurarea traficului fără întrerupere de la Marea Neagră până la debarcaderele gestionate de întreprindere.

O soluție urgentă se cere și pentru dezvoltarea activităților de stocare și prelucrare a deșeurilor periculoase. Î.S. ,,Centrul de gestionare a deșeurilor periculoase” este o întreprindere care activează în domeniul elaborării soluțiilor tehnice pentru eliminarea deșeurilor periculoase, inclusiv cele acumulate istoric. Pentru a dezvolta activitățile întreprinderii în condiții de protecție maximă a mediului ambiant este necesar o modernizare completă a tehnologiilor care va permite punerea în funcție a unui ciclu complex de colectare, stocare, eliminare sau prelucrare a deșeurilor periculoase.

Au mai fost puse în discuție proiectul modernizării ”Fabricii de sticlă din Chișinău”, unde este necesar un control riguros al calității producției fabricate în conformitate cu standardele europene, dar și asigurarea cu personal calificat cu experiență.

La fel, s-a propus atragerea investițiilor la Întreprinderea pentru cercetarea în selecție și hibridarea suinelor ”Moldsuinhibrid” din Orhei.

Pentru modernizarea și dezvoltarea activităților întreprinderilor se propune atragerea investițiilor private prin utilizarea instrumentului investițional – parteneriatul public-privat.

About Author

admin